دوزینگ پمپ
پمپ تزریق 
پمپ های دوزینگ که با نام مترینگ پمپ نیز شناخته شده اند، قادر می باشند تا دوز مشخصی از یک سیال را تزریق و جابجا نمایند، از این حیث به آنها "پمپ تزریق" یا Injection Pump نیز گفته می شود. در این پمپ ها  دبی قابل تنظیم می باشد و در نتیجه عمل تزریق با توجه به فشار خط صورت می گیرد.
پمپ تزریق جهت استفاده در تزریق میزان معینی از سیال نظیر: کلر ، اسید ، مواد شیمیایی مناسب بوده و در انواع فشار و دبی مشخصی می باشد. دو پارامتر مهم این پمپ ها فشار و دبی بوده و باید فشار مورد نظر بالاتر از فشار سیستم باشد. مترینگ پمپ ها به صورت تک یا چنده هده بوده و در صنایع مختلف نظیر: پتروشیمی ، فاضلاب ، تصفیه آب ، پزشکی جهت لیپوساکشن و … استفاده می شود. بر اساس سیال مورد نظر جنس هد پمپ از تفلون یا PVC یا PVDF یا استیل بوده و در برابر خوردگی مقاوم است.
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دوزینگ پمپ سکو

پمپ های دوزینگ که با نام مترینگ پمپ نیز شناخته شده اند، قادر می باشند تا دوز مشخصی از یک سیال را تزریق و جابجا نمایند، از این حیث به آنها "پمپ تزریق" یا Injection Pump نیز گفته می شود. در این پمپ ها  دبی قابل تنظیم می باشد و در نتیجه عمل تزریق با توجه به فشار خط صورت می گیرد. پمپ تزریق جهت استفاده در تزریق میزان معینی از سیال نظیر: کلر ، اسید ، مواد شیمیایی مناسب بوده و در انواع فشار و دبی مشخصی می باشد. دو پارامتر مهم این پمپ ها فشار و دبی بوده و باید فشار مورد نظر بالاتر از فشار سیستم باشد. مترینگ پمپ ها به صورت تک یا چنده هده بوده و در صنایع مختلف نظیر: پتروشیمی ، فاضلاب ، تصفیه آب ، پزشکی جهت لیپوساکشن و … استفاده می شود. بر اساس سیال مورد نظر جنس هد پمپ از تفلون یا PVC یا PVDF یا استیل بوده و در برابر خوردگی مقاوم است.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی